english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 12. nr 1. marzec 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Obiektywna ocena słuchu u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
Małgorzata Śmiechura, Renata Pepaś, Małgorzata Strużycka, Wiesław Konopka

Wprowadzenie. Opóźnionym rozwojem mowy określa się
każde opóźnienie wyrażania potrzeb werbalnych w stosunku
do stanu prawidłowego dla danego wieku. Może ono być wynikiem
zaburzeń rozwoju umysłowego, utraty słuchu, zaburzeń
ekspresji mowy, autyzmu, może wynikać z przyczyn psychospołecznych,
czy organicznego uszkodzenia ośrodkowego układu
nerwowego. Opóźnienie rozwoju mowy jest problemem społecznym
dotykającym 6-8% dzieci; cztery razy częściej dotyczy
chłopców niż dziewcząt.
Cel pracy. Celem pracy była ocena występowania uszkodzeń
słuchu jako przyczyn opóźnionego rozwoju mowy u dzieci.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 41 dzieci w wieku
od 2 do 5 lat, w tym 32 chłopców i 9 dziewczynek diagnozowanych
klinicznie w latach 2011-2012 z powodu opóźnionego
rozwoju mowy.
Wyniki. Niedosłuch, mogący być przyczyną opóźnionego
rozwoju mowy stwierdzono u 14 (34%) badanych dzieci.
Czynnikami ryzyka rozwoju uszkodzenia słuchu były niska waga
urodzeniowa i niedotlenienie okołoporodowe. U dzieci bez
niedosłuchu przyczyny opóźnionego rozwoju mowy stanowić
mogły zaburzenia neurologiczne, autyzm i zespół Prader-
Willego.
Wnioski. Przyczyny opóźnionego rozwoju mowy w badanej
grupie dzieci były bardzo różne. U ok. 1/3 dzieci ich podłożem
było uszkodzenie słuchu.

słowa kluczowe: opóźniony rozwój mowy, obiektywna ocena słuchu, dzieci,speech delay, hearing evaluation, children

strony: od 30 do 34szacunkowy czas pobierania pliku (94 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:207422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.