english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 12. nr 1. marzec 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wyniki badań przesiewowych słuchu u nauczycieli szkół podstawowych
Aleksandra Pieczykolan, Krzysztof Kochanek, Adam Piłka, Henryk Skarżyński

Wprowadzenie. U nauczycieli, tak jak i innych osób w zbliżonym
wieku mogą występować różnego rodzaju zaburzenia
słuchu, co niewątpliwie może mieć znaczenie dla procesu komunikacji
językowej pomiędzy nauczycielem a uczniem.
Cel. Celem pracy była ocena audiometryczna stanu słuchu
nauczycieli, zwrócenie uwagi na problemy ze słuchem w tej
grupie zawodowej oraz wynikające z tego zaburzenia w zakresie
komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem.
Materiał i metody. Oceniono wyniki badań słuchu nauczycieli
ze szkół wiejskich z różnych rejonów Polski, zebrane w trakcie
programu badań przesiewowych prowadzonych przez Instytut
Fizjologii i Patologii Słuchu w latach 2008 oraz 2011 we współpracy
z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Badaniami
objęto 1922 nauczycieli, w tym 1680 kobiet i 242 mężczyzn.
U wszystkich wykonano audiometrie tonalną w zakresie częstotliwości
od 500 do 8000 Hz za pomocą Platformy Badań
Zmysłów. Za wynik nieprawidłowy audiometrii tonalnej uznawano
podwyższenie progu słuchu do 25 dBHL lub więcej dla co
najmniej 1 częstotliwości w zakresie pasma 500-8000 Hz.
Wyniki. Analiza audiogramów wykazała, że ok. 35,3% spośród
przebadanych nauczycieli ma różnego stopnia niedosłuch, przy
czym liczba nauczycieli z zaburzeniami słuchu rośnie wraz
z wiekiem. W badanym materiale dominowały płaskie i opadające
typy audiogramów, stanowiące razem blisko 90% wszystkich
niedosłuchów.
Wnioski. Pomimo, że uśrednione audiogramy nauczycieli nie
odbiegają od norm wiekowych, to jednak znaczne ubytki słuchu
stwierdzano już poniżej 50. roku życia. Uzyskane wyniki wskazują
na potrzebę prowadzenia okresowych badań słuchu wśród
czynnych zawodowo nauczycieli.

słowa kluczowe: przesiewowe badania słuchu, narażenie na hałas, populacja nauczycieli,hearing screening, exposure to noise, population of teachers

strony: od 23 do 29szacunkowy czas pobierania pliku (327 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:66211164[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.