english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 11. nr 3. wrzesień 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Subiektywne i obiektywne zjawiska akustyczne w przebiegu czynnościowych zaburzeń układu ruchowego narządu żucia – analiza przypadku
Barbara Maciejewska, Bożena Wiskirska-Woźnica, Katarzyna Mehr, Zofia Maciejewska-Szaniec, Paweł Piotrowski

Wprowadzenie. Nadmierna aktywność mięśniowa w zaburzeniach
czynnościowych układu ruchowego narządu żucia
i zmiany organiczny tego układu mogą manifestować się objawami
usznymi.
Cel pracy. Przedstawiono przypadek pacjentki z dysfunkcjami
układu stomatognatycznego (US) (mialgia, przeskoki w stawach
skroniowo-żuchwowych) i towarzyszącymi szumami usznymi
(subiektywnymi i obiektywnymi).
Materiał i metody. Kobieta 23-letnia leczona z powodu
zaburzeń czynnościowych US w Pracowni Zaburzeń Czynnościowych
US Kliniki Rehabilitacji Narządu Żucia UM w Poznaniu
została poddana diagnostyce audiologicznej w Katedrze i Klinice
Foniatrii i Audiologii UM z powodu szumów usznych.
Wyniki. Uzyskano prawidłowe wyniki badań audiologicznych.
Diagnostyka stomatologiczna potwierdziła istnienie nieświadomych
parafunkcji. Badanie psychologicznie ujawniło konflikt
emocjonalny. W wyniku skojarzonego leczenia audiologicznego,
stomatologicznego, neurologicznego i psychologicznego uzyskano
poprawę: ustąpienie szumów usznych subiektywnych,
dolegliwości ze strony mięśni US, trzasków w stawach skroniowo-
żuchwowych i bólów głowy. Obiektywnych szumów usznych
wywołanych miokloniami mięśni usznych w okresie 5 lat terapii
interdyscyplinarnej nie udało się trwale wyeliminować.
Wnioski. Szumy uszne o zmiennym charakterze, bez uszkodzenia
słuchu, z otalgią i uczuciem pełności sugerują związek
z dysfunkcją US. W etiologii obu schorzeń istotną rolę odgrywać
może czynnik psychogenny. W postępowaniu ważne jest
interdyscyplinarne podejście.

słowa kluczowe: szumy uszne, otalgia, mioklonie mięśni śródusznych, układ stomatognatyczny

strony: od 132 do 132szacunkowy czas pobierania pliku (134 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:289532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.