english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 11. nr 3. wrzesień 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla stymulacji powietrznej i kostnej u dzieci z niedosłuchem odbiorczym i przewodzeniowym
Karina Mrugalska-Handke, Andrzej Stefaniak, Adam Piłka, Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński

Wprowadzenie. Porównanie zapisu słuchowych potencjałów
wywołanych pnia mózgu (ABR) na drodze przewodnictwa powietrznego
i kostnego daje możliwość rozpoznania w bardziej
wiarygodny sposób zaburzeń przewodzeniowych oraz ilościowego
określenia wartości rezerwy ślimakowej.
Cel pracy. Celem pracy było porównanie latencji i progu fali V
dla przewodnictwa powietrznego i kostnego dla trzasku i bodźca
częstotliwości 1000 Hz.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 66 dzieci w wieku
9-12 lat z niedosłuchem odbiorczym i przewodzeniowym.
Odpowiedzi ABR dla obu rodzajów bodźców i stymulacji rejestrowano
procedurą szeregu natężeniowego ze skokiem 10 dB.
Dla potwierdzenia użyteczności metody ABR na drodze przewodnictwa
kostnego w ocenie progu słyszenia wartości progu
fali V porównano z wartościami progów słyszenia wyznaczonych
w badaniach audiometrycznych.
Wyniki. Latencja fali V dla krótkiego tonu o częstotliwości 1000
Hz jest dłuższa, niezależnie od rodzaju stymulacji, od latencji
fali V dla trzasku. W grupie dzieci z niedosłuchem odbiorczym
analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic pomiędzy latencjami
fali V w odpowiedziach ABR rejestrowanych na drodze
przewodnictwa powietrznego i kostnego, bez względu na rodzaj
stosowanego bodźca. Istotne statystycznie różnice stwierdzono
natomiast w grupie dzieci z niedosłuchem przewodzeniowym.
Wnioski. Badanie ABR dla przewodnictwa kostnego może być
cennym uzupełnieniem standardowej procedury ABR na drodze
przewodnictwa powietrznego.

słowa kluczowe: słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu,próg słyszenia, przewodnictwo powietrzne, przewodnictwo kostne

strony: od 115 do 123szacunkowy czas pobierania pliku (306 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:62201163[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.