english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny



 Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego




tom 11. nr 3. wrzesień 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena skuteczności onkologicznej chordektomii laserowych w 5-letnim okresie obserwacji .
Magdalena Doroszyńska-Tomczyk, Wojciech Kaźmierczak, Zuzanna Pujanek

Wprowadzenie. Głośnia stanowi obszar dróg oddechowych
o największej predyspozycji do rozwoju raka. Z uwagi na szybkie
występowanie objawów, możliwe jest wczesne postawienie
diagnozy oraz przeprowadzenie operacji oszczędzającej, jaką
jest chordektomia laserowa.
Cel pracy. Celem pracy była analiza wyników leczenia
u chorych z nisko zaawansowanym rakiem krtani, u których
przeprowadzono zabieg chordektomii laserowej.
Materiał i metody. Badaniem objęto 79 osób (71 mężczyzn
i 8 kobiet), u których wykonano chordektomię laserową
z powodu raka głośni. Chorzy operowani byli w Klinice
Otolaryngologii Samodzielnego Publicznego Szpitala im dr A.
Jurasza w Bydgoszczy w latach 2000-2004.
Wyniki. Niepowodzenie onkologiczne zaobserwowano
u 16 (20%) spośród 79-osobowej grupy pacjentów. U 15
z 16 tych chorych (94%) wystąpiła wznowa miejscowa,
natomiast w jednym przypadku rozpoznano przerzuty do
węzłów chłonnych szyi. Średni czas, po którym obserwowano
wystąpienie wznowy wynosił 21,2 miesiąca. W leczeniu wznowy
miejscowej najczęstszym typem reoperacji była całkowita
laryngektomia. W pozostałych przypadkach wykonano operacje
oszczędzające, w tym powtórne chordektomie laserowe.
Wniosek. Nisko zaawansowane raki głośni mogą być z dużym
odsetkiem powodzeń leczone za pomocą chordektomii
laserowych.

słowa kluczowe: chordektomia laserowa, rak głośni, całkowita laryngektomia, wznowa miejscowa, leczenie onkologiczne

strony: od 109 do 114



szacunkowy czas pobierania pliku (131 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:279532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.