english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 11. nr 3. wrzesień 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Kliniczno-morfologiczne znaczenie ekspresji genu i białka CCR3 w raku płaskonabłonkowym krtani
Katarzyna Starska, Iwona Lewy-Trenda, Paweł Papież, Jan Woś, Ewa Forma, Magdalena Bryś

Wprowadzenie. CCR3 (CD193) jest C-C receptorem typu
3 dla chemokin obecnym na limfocytach Th, eozynofilach
i bazofilach oraz komórkach nabłonka dróg oddechowych.
Nieznana jest jednak rola CCR3 w raku krtani w aspekcie
znaczenia klinicznego.
Cel pracy. Celem pracy była ocena ekspresji receptora dla chemokin
CCR3 w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej,
zarówno na poziomie genu jak i białka oraz znalezienie związków
z cechami kliniczno-morfologicznymi (pT, głębokością inwazji
i typem inwazji) w raku płaskonabłonkowym krtani.
Materiał i metody. Analizą objęto grupę 71 chorych z rakiem
krtani. W patomorfologicznej ocenie zastosowano kryteria
klasyfikacji pTNM oraz zmian we froncie guza TFG. Ekspresję
CCR3 na izolowanych jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej
PBMC oceniano metodą ilościowej analizy produktu
amplifikacji w czasie rzeczywistym (real-time RT-PCR) oraz
Western blot.
Wyniki. Zwiększona ekspresja receptora CCR3 na limfocytach
T u chorych z rakiem krtani była związana z większą rozległością
miejscową zmian nowotworowych (pT3-4). Guzy o większym
zaawansowaniu zmian TFG (TFG3-4) charakteryzowały się
większą ekspresją białka CCR3 w PBMC w badanej grupie
chorych. W rakach krtani głębiej naciekających otaczające
tkanki podścieliska guza wykazano większą ekspresję CCR3
(naciek chrząstki).
Wnioski. Przeprowadzone badania wskazują na znaczenie
oceny ekspresji receptora CCR3 jako wskaźnika zaawansowania
i progresji procesu nowotworowego w raku krtani.

słowa kluczowe: rak krtani, receptor dla chemokin CCR3,jednojądrzaste komórki krwi

strony: od 101 do 108szacunkowy czas pobierania pliku (172 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3512642[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.