english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 11. nr 1. marzec 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ostre zapalenie wyrostka sutkowego powikłane ropniem podokostnowym u dzieci
Agnieszka Krajewska, Małgorzata Śmiechura, Małgorzata Strużycka, Agata Makowska-Piontek, Wiesław Konopka

Wprowadzenie. Zapalenie wyrostka sutkowego (mastoiditis)
to proces zapalny obejmujący komórki powietrzne wyrostka
sutkowego z cechami zapalenia kości. Od czasu wprowadzenia
skutecznej antybiotykoterapii doustnej zdarza się rzadziej, ale
nadal jest poważnym powikłaniem ostrego zapalenia ucha środkowego
i pociąga za sobą konsekwencje zagrażające życiu.
Cel pracy. Przedstawienie przypadków gwałtownie przebiegających
zapaleń wyrostka sutkowego z ropniem podokostnowym
u dzieci bez uprzedniego wywiadu chorobowego odnośnie
zapalenia ucha środkowego.
Materiał i metody. Materiał do analizy stanowiła grupa trzech
przypadków ostrego zapalenia wyrostka sutkowego u dzieci
hospitalizowanych na przestrzeni 3 kolejnych miesięcy.
Wyniki. Dzieci w wieku 2-5 lat przyjęte były do kliniki w różnym
stanie ogólnym, dwoje bez wycieku ropnego z ucha, ani perforacji
błony bębenkowej. W każdym przypadku występowały zmiany
w okolicy pozamałżowinowej (zaczerwienienie i obrzęk skóry,
obecność chełboczącego ropnia). U wszystkich dzieci wykonano
w trybie pilnym antromastoidektomię z szerokim drenażem jamy
pooperacyjnej i nacięciem błony bębenkowej oraz założeniem
drenu wentylacyjnego. Leczenie chirurgiczne uzupełniono dożylną
antybiotykoterapią i steroidoterapią. W posiewie z wydzieliny
ropnej z wyrostka wyhodowano w jednym przypadku Streptococcus
pyogenes A i w dwóch Streptococcus pneumoniae.
U wszystkich dzieci uzyskano pełne wyleczenie.
Wnioski. Zachowana błona bębenkowa w przebiegu ostrego
zapalenia ucha środkowego nie wyklucza możliwości wystąpienia
powikłań. Wymagają one pilnej interwencji chirurgicznej
uzupełnionej antybiotykoterapią.

słowa kluczowe: ostre zapalenie ucha środkowego, zapalenie wyrostka sutkowego, powikłania, antromastoidektomia, bakteriologia, acute otitis media, mastoiditis, complication, antromastoidectomy, bacteriology

strony: od 22 do 26szacunkowy czas pobierania pliku (100 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:217432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.