english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 11. nr 1. marzec 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wpływ operacji strzemiączka na próg przewodnictwa kostnego w odległym okresie obserwacji
Marcin Szymański, Piotr Olejarz, Marek Zadrożniak, Małgorzata Żywot, Kamal Morshed

Wprowadzenie. Na poziom przewodnictwa kostnego w otosklerozie
ma wpływ kilka czynników: otoskleroza ślimakowa,
efekt Carharta, a w uchu operowanym możliwość uszkodzenia
ucha wewnętrznego podczas operacji lub wystąpienie powikłań
po zabiegu. Z tego powodu ocena zmian przewodnictwa kostnego
po operacji w otosklerozie napotyka trudności. Otwartym jest pytanie,
czy w wieloletniej obserwacji, operacja strzemiączka przyspiesza
pogarszanie przewodnictwa kostnego, czy może chroni
przed uszkodzeniem ucha wewnętrznego w otosklerozie.
Cel pracy. Ocena wpływu operacji strzemiączka na zmiany
przewodnictwa kostnego w otosklerozie w odległym okresie
obserwacji.
Materiał i metody. Z grupy 600 osób operowanych z powodu
otosklerozy do oceny włączono 48 chorych z obustronną otosklerozą
po jednostronnej operacji strzemiączka, z co najmniej
5-letnim okresem obserwacji. Porównano zmiany progu przewodnictwa
kostnego w uchu operowanym i nieoperowanym
w okresie 5-19 lat po zabiegu.
Wyniki. Średni próg przewodnictwa kostnego w uchu operowanym
poprawił się w okresie wczesnym po operacji niemal
o 9 dB i wynosił ok. 19,1dB w stosunku do niemal 28 dB przed
zabiegiem. W odległej obserwacji średni próg przewodnictwa
kostnego w uchu operowanym pogorszył się o 8 dB. Podobne
zmiany obserwowano w uchu nieoperowanym. Różnice w zmianach
progów w ocenianych częstotliwościach między uchem
operowanym a nieoperowanym nie były istotne statystycznie.
Wnioski. Niepowikłana operacja strzemiączka powoduje
istotną poprawę przewodnictwa kostnego w okresie wczesnym
po zabiegu, jednak nie wpływa ona na zmiany przewodnictwa
kostnego w otosklerozie w odległym okresie obserwacji.

słowa kluczowe: operacja strzemiączka, otoskleroza, przewodnictwo kostne, stapedotomia,stapes surgery, otosclerosis, bone conduction, stapedotomy

strony: od 17 do 21szacunkowy czas pobierania pliku (110 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:238432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.