english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 11. nr 1. marzec 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena możliwości wykorzystania emisji otoakustycznych w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci szkolnych w wieku 6-13 lat
Edyta Piłka, Bartosz Trzaskowski, W. Wiktor Jędrzejczak, Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński

Wprowadzenie. Emisje otoakustyczne to słabe sygnały
dźwiękowe, które można zmierzyć w przewodzie słuchowym
zewnętrznym. Ich pomiar umożliwia uzyskanie w krótkim czasie
informacji o stanie ślimaka. Wykorzystywane są najczęściej do
badań przesiewowych słuchu u noworodków.
Cel pracy. Celem pracy było zbadanie właściwości emisji
otoakustycznych u dzieci z klas 0-6 szkoły podstawowej oraz
ocena ich przydatności jako testu przesiewowego.
Materiał i metody. Zbadano 106 dzieci w wieku 6-13 lat.
Mierzono emisje wywołane trzaskiem (CEOAE). Każde
dziecko miało również wykonany test audiometrii tonalnej oraz
impedancyjnej. Sygnały emisji analizowano pod kątem parametru
powtarzalności pomiaru i stosunku sygnału do szumu. CEOAE
porównywano z badaniami audiometrii tonalnej.
Wyniki. Dla testu CEOAE uzyskano 33% wyników dodatnich
(czyli wskazujących na podejrzenie istnienia zaburzenia słuchu),
dla audiometrii tonalnej – 11%, audiometrii impedancyjnej
– 10%. Grupa, w której wynik dodatni pokrywał się we
wszystkich trzech testach, stanowiła około 6% wszystkich
badanych. Wykorzystując, jako punkt odniesienia, wyniki
audiometrii tonalnej, oszacowano czułość testu CEOAE na
75%, a swoistość na 73%.
Wnioski. CEOAE wydaje się być mniej efektywną metodą badania
przesiewowego dla dzieci w wieku szkolnym w porównaniu
z audiometrią tonalną, ze względu na stosunkowo duży odsetek
wyników fałszywie dodatnich. Z drugiej strony nie można
wykluczyć, że są one wyrazem większej czułości testu CEOAE,
umożliwiającej wykrycie nawet minimalnych uszkodzeń ślimaka,
nieuchwytnych jeszcze w audiometrii tonalnej.

słowa kluczowe: emisja otoakustyczna, parametr powtarzalności pomiaru, stosunek sygnału do szumu, predykcyjność testu, otoacoustic emissions, reproducibility, signal tonoise ratio, predictive value of test

strony: od 7 do 12szacunkowy czas pobierania pliku (254 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:5217953[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.