english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 11. nr 1. marzec 2012  

2015
  tom 0. nr 1. styczeń

2014
  tom 13. nr 3. wrzesień
  tom 13. nr 2. czerwiec
  tom 13. nr 1. marzec

2013
  tom 12. nr 4. grudzień
  tom 12. nr 3. wrzesień
  tom 12. nr 2. czerwiec
  tom 12. nr 1. marzec

2012
  tom 11. nr 4. grudzień
  tom 11. nr 3. wrzesień
  tom 11. nr 2. czerwiec
  tom 11. nr 1. marzec

2011
  tom 10. nr 4. grudzień
  tom 10. nr 3. wrzesień
  tom 10. nr 2. czerwiec
  tom 10. nr 1. marzec

2010
  tom 9. nr 4. grudzień
  tom 9. nr 3. wrzesień
  tom 9. nr 2. czerwiec
  tom 9. nr 1. marzec

2009
  tom 8. nr 4. grudzień
  tom 8. nr 3. wrzesień
  tom 8. nr 2. czerwiec
  tom 8. nr 1. marzec

2008
  tom 7. nr 4. grudzień
  tom 7. nr 3. wrzesień
  tom 7. nr 2. czerwiec
  tom 7. nr 1. marzec

2007
  tom 6. nr 4. grudzień
  tom 6. nr 3. wrzesień
  tom 6. nr 2. czerwiec
  tom 6. nr 1. marzec

2006
  tom 5. nr 4. grudzień
  tom 5. nr 3. wrzesień
  tom 5. nr 2. czerwiec
  tom 5. nr 1. marzec

2005
  tom 4. nr 4. grudzień
  tom 4. nr 3. wrzesień
  tom 4. nr 2. czerwiec
  tom 4. nr 1. marzec

2004
  tom 3. nr 4. grudzień
  tom 3. nr 3. wrzesień
  tom 3. nr 2. czerwiec
  tom 3. nr 1. marzec

2003
  tom 2. nr 4. grudzień
  tom 2. nr 3. wrzesień
  tom 2. nr 2. czerwiec
  tom 2. nr 1. marzec

2002
  tom 1. nr 3. grudzień
  tom 1. nr 2. wrzesień
  tom 1. nr 1. czerwiec

0000
  tom 0. nr 1. styczeń

Artykuły poglądowe
Czynniki prognostyczne zachowania słuchu u pacjentów operowanych z powodu guza kąta mostowo-móżdżkowego1...6
Krzysztof Morawski, Aleksandra Hryciuk, Robert Morawski, Kazimierz Niemczyk
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    

Artykuły oryginalne
Ocena możliwości wykorzystania emisji otoakustycznych w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci szkolnych w wieku 6-13 lat7...12
Edyta Piłka, Bartosz Trzaskowski, W. Wiktor Jędrzejczak, Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Diagnostyka i leczenie torbieli szyi 13...16
Joanna Janiak-Kiszka, Wojciech Kaźmierczak
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Wpływ operacji strzemiączka na próg przewodnictwa kostnego w odległym okresie obserwacji 17...21
Marcin Szymański, Piotr Olejarz, Marek Zadrożniak, Małgorzata Żywot, Kamal Morshed
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Ostre zapalenie wyrostka sutkowego powikłane ropniem podokostnowym u dzieci 22...26
Agnieszka Krajewska, Małgorzata Śmiechura, Małgorzata Strużycka, Agata Makowska-Piontek, Wiesław Konopka
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Przypadek respiratory epithelial adenomatoid hamartoma (REAH) jam nosa i zatok przynosowych27...30
Jarosław Markowski, Tatiana Gierek, Monika Świderek, Jacek Pająk, Małgorzata Witkowska, Łukasz Liszka, Piotr Wardas
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Gruźlica krtani – opis przypadku 31...34
Ewa Niebudek-Bogusz, Joanna Kwiecień, Ewelina Woźnicka, Mariola Śliwińska-Kowalska
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Przypadek raka nabłonkowo-mioepitelialnego ślinianki przyusznej35...38
Monika Orzechowska, Paweł K. Burduk, Andrzej Marszałek
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.