english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 6. nr 4. grudzień 2001  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Swoista odpowiedź na toksoid tężcowy w klasie IgE i IgG po szczepieniu przypominającym szczepionką TyT lub Td
Maria Fiejka, Anna Fordymacka, Paulina Górska, Jerzy Kruszewski, Józef Knap, Janusz Ślusarczyk

Szczepionki zawierające toksoid tężcowy i błoniczy (DT, Td, T, DTP) adsorbowane na wodorotlenku glinu powodują często występowanie miejscowych reakcji poszczepiennych. Glin, niezależnie od stymulacji odpowiedzi humoralnej w klasie IgG, stymuluje również wytwarzanie swoistych przeciwciał klasy IgE.
Celem pracy było porównanie poziomu przeciwciał przeciw tężcowi w klasie IgE w odpowiedzi na szczepienie przypominające po podaniu szczepionki Td adsorbowanej na żelu wodorotlenku glinu i płynnej szczepionki TyT.
Badaniu poddano dwie grupy poborowych w wieku 19-21 lat. Jedną z grup zaszczepiono szczepionką Td, drugą - szczepionką TyT. Poziom przeciwciał w surowicy oznaczono przed (n = 88) i 3 miesiące po szczepieniu (n = 84) za pomocą testu ELISA.
Przeprowadzone badania wykazały, że podanie dawki przypominającej szczepionki Td wywołało statystycznie istotny (p= 0,0011) wzrost poziomu swoistych przeciwciał w klasie IgE (0,15ą0,3) w porównaniu do poziomu przed szczepieniem (0,04ą 0,1). Nie stwierdzono natomiast statystycznie znamiennego wzrostu poziomu swoistych przeciwciał IgE po szczepieniu TyT (p>0,05). Nie obserwowano również istotnych różnic w całkowitym poziomie IgE, zarówno w grupie szczepionych Td (p > 0,05), jak i TyT (p > 0,5) w porównaniu do poziomu przeciwciał przed szczepieniem.
Wyniki badań wskazują, że szczepionka adsorbowana na wodorotlenku glinu wywoływała statystycznie istotny wzrost poziomu przeciwciał przeciw tężcowi w klasie IgE w porównaniu do szczepionki płynnej.
Alergia Astma Immunologia, 2001, 6(4), 205-208


słowa kluczowe: immunoglobulina E, szczepienie przypominające, adiuwant glinowy, szczepionka Td, szczepionka TyT, immunoglobulin E, booster vaccination, aluminium adjuvant, Td vaccine, TyT vaccine

strony: od 205 do 208szacunkowy czas pobierania pliku (91 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:197422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.