english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 6. nr 4. grudzień 2001  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Substancja P i neuropeptyd Y nie są uwalniane do krążenia w czasie powysiłkowego skurczu oskrzeli
Anna Dor, Jerzy Liebhart, Ewa Liebhart, Alina Orda, Józef Małolepszy

Mimo że astma oskrzelowa definiowana jest jako choroba o podłożu zapalnym, mechanizmy neuronalne uważane są za ważny element w patogenezie tej choroby. Neuropeptydy uwalniane z neuronów czuciowych, takie, jak substancja P wywołują wiele prozapalnych efektów takich, jak: zwiększone wydzielanie śluzu, przesięk i skurcz mięśni gładkich. Przeciwnie, zwężenie naczyń jest wywoływane przez neuropeptyd Y uwalniany z nerwów sympatycznego układu nerwowego.
W celu określenia roli niecholinergicznego i nieadrenergicznego układu nerwowego w patogenezie powysiłkowego bronchospazmu przebadaliśmy 39 chorych na astmę oskrzelową. Wykonaliśmy u tych osób test wysiłkowy zgodnie z zalecanym standardem (8 min wysiłku na cykloergometrze rowerowym z submaksymalną akcją serca). Za dodatnią próbę wysiłkową uznano taką, w której parametr FEV1 zmniejszył się o więcej niż 15%. Na podstawie tego kryterium u 17 osób stwierdzono bronchospazm po wysiłku. Obie grupy nie różniły się istotnie statystycznie pod względem wieku i podstawowych parametrów spirometrycznych. W celu oznaczenia stężenia neuropeptydu Y (NPY) i substancji P (SP) pobierano krew przed wysiłkiem, bezpośrednio po oraz po 15 i 30 minutach po wysiłku.
W grupie chorych z astmą wysiłkową i bez komponentu wysiłkowego nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w stężeniach SP i NPY przed wysiłkiem (odpowiednio p=0,57 i 0,12). Również nie obserwowano żadnych różnic istotnych statystycznie w stężeniach tych neuropeptydów po wysiłku. Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA) przeprowadzona dla stężeń SP i NPY wykazała, że nie ulegają one zmianie pod wpływem wysiłku zarówno w grupie z dodatnim (p=0,70; 0,53 odpowiednio), jak i ujemnym (p=0,51; 0,68 odpowiednio) wynikiem testu prowokacyjnego.
Wydaje się na podstawie przeprowadzonego badania, że substancja P i neuropeptyd Y nie uczestniczą w patomechanizmie powysiłkowego bronchospazmu.
Alergia Astma Immunologia, 2001, 6(4), 201-204słowa kluczowe: astma oskrzelowa, neuromediatory, powysiłkowy bronchospazm, bronchial asthma, neuropeptides, exercised-induced asthma

strony: od 201 do 204szacunkowy czas pobierania pliku (75 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:166322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.