english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 6. nr 4. grudzień 2001  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Endotelina, czynnik von Willebranda i komórki śródbłonka we krwi obwodowej chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
Maryla Krasnowska, Marita Nittner-Marszalska, Ryszard Krasnowski, Wacław Kopeć

U podłoża przewlekłej choroby obturacyjnej płuc (POChP) leży proces zapalny w obrębie oskrzeli, miąższu i naczyń płucnych. W procesie tym zaangażowane są różne typy komórek: makrofagi, neutrofile, limfocyty CD8 oraz komórki śródbłonka naczyniowego. Markerami uszkodzenia śródbłonka są m.in. endotelina, peptyd produkowany przez śródbłonek, silny spazmogen, czynnik proproliferacyjny dla mięśni gładkich i czynnik von Willebranda (vWF). Dotychczas udowodniono, że u chorych na POChP stężenie endoteliny rośnie zarówno w krwiobiegu, jak i w BALF.
Celem pracy była ocena stanu śródbłonka naczyniowego u chorych na POChP przez zbadanie zarówno liczby komórek śródbłonka w krwi, jak i jego markerów tj. endoteliny i czynnika vW. Endotelinę i czynnik vWF oznaczano metodą immunoenzymatyczną, a komórki śródbłonka metodą immunofluorescencyjną z użyciem swoistego p/ciała monoklonalnego. Badania przeprowadzono u 14 chorych (9 mężczyzn i 5 kobiet) na POChP. Grupa kontrolna liczyła 15 zdrowych osób.
W grupie chorych stwierdzono znamiennie liczniejsze komórki śródbłonka krążące we krwi obwodowej w porównaniu z kontrolną grupą (1,14ą2,1 vs 0,45ą0,14) Stężenie endoteliny (1,59ą0,89 vs 0,48ą0,3 pg/ml) i czynnika vWF (110,5ą13,9 vs 102,8 vs 32,2), aczkolwiek nieco wyższe u chorych na POChP, nie były istotnie różne między obu grupami. Stwierdzono natomiast wybitnie dodatnią korelację między liczbą komórek śródbłonka a tymi czynnikami.
Wyniki badania sugerują, że śródbłonek naczyniowy odgrywa istotną rolę w patomechanizmie POChP.
Alergia Astma Immunologia, 2001, 6(4), 195-199słowa kluczowe: endotelina, komórki śródbłonka, czynnik von Willebranda, POChP, endothelin, endothelial cells, von Willebrand factor, COPD

strony: od 195 do 199szacunkowy czas pobierania pliku (95 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:207422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.