english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 6. nr 4. grudzień 2001  
 SPIS TREŚCI

 Diagnostyka i leczenie alergii
Znaczenie obniżonej odporności na infekcje w patogenezie atopowego zapalenia skóry: Rola Staphylococcus aureus
Teresa Adamek-Guzik, Tomasz Guzik, Grażyna Czerniawska-Mysik, Juliusz Pryjma

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest schorzeniem o wieloczynnikowej i nie do końca wyjaśnionej etiopatogenezie. Wątpliwości dotyczą zarówno roli alergenów, jak i zaburzeń układu odpornościowego w patogenezie AZS. Najważniejszą rolę przypisuje się zaburzeniom równowagi pomiędzy produkcją cytokin typu Th2 i Th1 w AZS. Liczne badania wskazują na występowanie zaburzeń mechanizmów odporności zarówno humoralnej, jak i komórkowej, które mogą prowadzić do ułatwienia kolonizacji skóry przez Staphylococcus aureus, obserwowanej u większości chorych z AZS. Nie jest jasne, czy kolonizacja bakteryjna skóry jest zjawiskiem pierwotnym czy wtórnym do toczących się procesów zapalnych. Intensywność kolonizacji bakteryjnej koreluje z zaawansowaniem klinicznym zmian skórnych, ocenianych wg skali SCORAD. Obecnie dość znaczna liczba badań wskazuje, iż choć kolonizacja bakteryjna przez S. aureus jest najpewniej zjawiskiem wtórnym do licznych zaburzeń odpornościowych, to drobnoustrój ten wywołuje również reakcje zapalne poprzez działanie szeregu czynników, szczególnie białek ściany komórkowej oraz egzotoksyn, prowadząc do zaostrzenia obrazu choroby. Działanie tych czynników polega zarówno na bezpośrednim działaniu toksycznym i prozapalnym, jak również alergenowym tych czynników. W surowicy chorych stwierdza się swoiste przeciwciała IgE skierowane przeciw różnym białkom gronkowca, a ich poziom jest skorelowany z zaawansowaniem klinicznym choroby. Znaczenie enterotoksyn gronkowcowych w patogenezie AZS jest szczegółowo omówione. Poznanie roli i znaczenia infekcji gronkowcowych w zaostrzaniu zmian skórnych AZS prowadzi do włączania do leczenia miejscowych, a wg niektórych prac nawet ogólnych środków przeciwbakteryjnych. Brak jest jednak jasnych kryteriów stosowania antybiotykoterapii.
U części chorych dochodzi do znamiennej eradykacji S. aureus przy zastosowaniu innych środków zmniejszających stan zapalny, dlatego w tej grupie chorych antybiotykoterapia może nie być niezbędna.
Alergia Astma Immunologia, 2001, 6(4), 169-179słowa kluczowe: alergia, IgE, bakterie, S. aureus, atopia, allergy, IgE, bacteria, S. aureus, atopy

strony: od 169 do 179szacunkowy czas pobierania pliku (800 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:1615126147[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.