english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 18. nr 4. grudzień 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Występowanie objawów zależnych od mediatorów uwalnianychprzez mastocyty u dzieci chorujących na skórną postać mastocytozy
Hanna Ługowska-Umer, Magdalena Lange, Monika Zabłotna, Jolanta Gleń, Joanna Chylicka, Monika Sikorska, Bogusław Nedoszytko, Roman Nowicki

Wprowadzenie. Mastocytoza należy do grupy chorób mieloproliferacyjnych, cechuje się zwiększoną aktywacją i akumulacją mastocytów w organach wewnętrznych i skórze. W dziecięcej postaci mastocytozy w większości przypadków choroba dotyczy wyłącznie skóry. W wyniku aktywacji mastocytów dochodzi do uwalniania ich mediatorów co powoduje powstanie szeregu objawów klinicznych.
Cel pracy. Ocena częstości występowania objawów zależnych od mediatorów uwalnianych przez mastocyty u dzieci chorujących na skórną postać mastocytozy.
Materiał i metody. Zbadano 180 dzieci ze skórną postacią mastocytozy, w tym 100 chłopców i 80 dziewczynek. Poddano analizie objawy kliniczne, wykonano badanie fizykalne, badania laboratoryjne, w tym określono poziom tryptazy mastocytowej.
Wyniki. W badanej grupie 180 dzieci, 83,8% dzieci wykazywało postać kliniczną plamisto-grudkowej mastocytozy skórnej, 10% - postać mastocytoma, a 6,1% - uogólnioną mastocytozę skórną. Wśród objawów klinicznych zależnych od degranulacji mastocytów w całej grupie dzieci najczęściej występował świąd skóry (57,2% przypadków), napadowy rumień (30%), zmiany pęcherzowe (27,8%). Objawy te występowały u wszystkich dzieci z kliniczną postacią uogólnioną mastocytozę skórną.
Objawy zależne od degranulacji mastocytów znamiennie częściej występowały w grupie dzieci z poziomem tryptazy powyżej 20 ng/ml. Dotyczyło to także reakcji anafilaktycznych, które w grupie dzieci ze stężeniem tryptazy powyżej 20 ng/ml wystąpiły w 27,8% przypadków, natomiast przy poziomie tryptazy między 0 ng/ml a 11 ng/ml w 3,4% przypadków.
Wnioski. Najcięższą postacią plamisto-grudkową mastocytozy skórnej jest postać uogólniona skórnej mastocytozy, nie tylko ze względu na rozległość zmian skórnych, ale również w związku z istotnie częstszym występowaniem objawów zależnych od degranulacji mastocytów. Stężenie tryptazy powyżej 20 ng/ml wiąże się z większym ryzykiem występowania objawów zależnych od mediatorów mastocytów.

słowa kluczowe: mastocytoza skórna, dzieci, tryptaza, objawy, skin mastocytosis, children, tryptase, symptoms

strony: od 235 do 240szacunkowy czas pobierania pliku (271 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:5518953[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.