english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 1. nr 1. czerwiec 1996  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Porównanie obrazu cytologicznego błony śluzowej nosa w badaniach wymazów, wyskrobin i popłuczyn
G. Woszczek, M. L. Kowalski, B. Majkowska-Wojciechowska, A. Dietrich-Miłobędzki, S. Świątek, M. Jarzębska, E. Krawczyk, B. Kośny, J. Grzegorczyk

Katedra i Zakład Immunologi Klinicznej AM w Łodzi
Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii AM w ŁodziBadania cytologiczne śluzówki nosa nie są zbyt szeroko stosowane, pomimo ich znaczenia w różnicowaniu alergicznych i niealergicznych nieżytów nosa. Celem naszej pracy było porównanie przydatności różnych metod pobierania materiału dla oceny cytologicznej alergicznych procesów zapalnych toczących się w obrębie błony śluzowej nosa. Badania przeprowadzono w dwóch grupach chorych z alergicznym sezonowym niezytem nosa z dominującym uczuleniem na pyłki traw, u których materiał do badań cytologicznych pobierano metoda wymazu, popłuczyn i wyskrobin. W zawiesinach komórkowych uzyskanych za pomoca tych trzech metod określano liczbę leukocytów oraz wykonywano preparaty cytologiczne.
Porównując trzy metody stwierdzono, że techniką wymazu uzyskuje się najwyższą całkowitą liczbę komórek napływowych, co sugeruje przewagę tej formy pobierania materiału do badań cytologicznych. W materiale uzyskanym metodą wyskrobin i wymazu obserwuje się wiekszą liczbę komórek nabłonkowych (w przypadku wyskrobin aż 90% stanowia komórki nabłonkowe) w stosunku do komórek napływowych. Odsetek uzyskanych metodą popłuczyn komórek napływowych jest wyższy niz w materiale uzyskanym metodą wymazu i wyskrobin, jakkolwiek różnice te nie były istotne statystycznie w porównniu z wymazem.
Badania nasze wskazuja, iż zarówno za pomocą wymazu jak i popłuczyn mozliwe jest uzyskanie materiału pozwalającego na zadowalająca ocenę obrazu cytologicznego procesów zachodzących w błonie śluzowej nosa u osób z sezonowymi niezytami nosa.

słowa kluczowe:

strony: od 47 do 51szacunkowy czas pobierania pliku (66 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:145322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.