wersja polska  
Mediton - Publishing House
Start page  Journals  Books  Conferences  News  Mediton  Contact   
   Journals
print this
   Otorhinolaryngology - archive  

Allergy Asthma Immunology
Otorhinolaryngology
     Archive
     Editorial staff
     Editorial board
     For authors
     Subscription
Allergology Review Search in articles:
  Patronage of the Polish Society of Audiology and Phoniatrics
vol 13. no 3. September 2014  
 TABLE OF CONTENT

 Original articles
Laryngeal polyps – evaluation of treatment effects on the basis of acoustic examination of voice signals
Andrzej Steczko, Joanna Szaleniec, Paweł Stręk, Piotr Jurczak

Wprowadzenie. Najczęstszą łagodną zmianą przerostową
fałdów głosowych jest polip krtaniowy, leczony zazwyczaj
fonochirurgicznie.
Cel pracy. Obiektywna analiza wyników fonochirurgii w leczeniu
polipów fałdów głosowych, za pomocą akustycznej analizy
sygnału głosu.
Materiał i metody. Prospektywnymi badaniami klinicznymi
objęto grupę 26 osób, w wieku 19-70 lat, leczonych fonochirurgicznie
z powodu polipów krtani. Grupę kontrolną stanowiło
25 zdrowych ochotników w wieku 24-65 lat. Analiza akustyczna
głosu wykonywana była przed i po zabiegu fonochirurgicznym:
po jednym i sześciu miesiącach. Analizowano widma samogłosek
„a”, „e”, „i”, „u” podczas ich przedłużonej fonacji. Aby ocenić
i porównać sygnały akustyczne głosu osób z grupy badanej
w porównaniu z grupą kontrolną posłużono się metrykami
Euclidesa i Hamminga.
Wyniki. Parametry akustyczne głosu osób leczonych fonochirurgicznie
z powodu polipa krtani poprawiły się istotnie
po zabiegu w porównaniu z ich wartościami przed zabiegiem.
Największą poprawę zaobserwowano w okresie jednego miesiąca
po zabiegu, dalsza poprawa postępowała po następnych
pięciu miesiącach od operacji, lecz była stosunkowo mniejsza.
Parametry akustyczne poprawiały się po fonochirurgicznym
usunięciu polipa niezależnie od jego lokalizacji w głośni.
Wnioski. W pracy wykazano, że metoda akustycznej oceny
jakości głosu ma zastosowanie w obiektywnym monitorowaniu
wyników leczenia fonochirurgicznego osób z łagodnymi zmianami
przerostowymi fałdów głosowych.

keywords: vocal fold, polyp, phonosurgery, acoustic analysis polip krtaniowy, fonochirurgia, analizaakustyczna

pages: from 131 to 138estimated time of download (288 kB)
broadband speed:561282565121024[kbps]
time:59191063[sec]


You need to have Adobe Acrobat Reader to view the PDF file. It's free. If you don't have the Adobe Acrobat Reader plugin yet, you can get it HERE.


Start page | Journals | Books | Conferences | News | Mediton | Contact

Copyright © 1996-2020 Mediton Publishing House | All rights reserved.